Naše služby - Satelitná a anténna technika

Prejsť na obsah

- Montáž a nastavenie, oprava anténnych a satelitných systémov.
- Montáž a nastavenie oprava spoločných televíznych antén v rodinných domoch.
- Poradenstvo a návrh inštalovanie satelitných a terestriálnych systémov.
- Dolaďovanie signálu, na satelitnej parabole alebo na DVB-T antény v prípade kockovania a výpadku signálu.
- Premiestnenie satelitnej paraboly a DVB-T antnény na iné miesto.
- Doplnenie a rozširovanie satelitných a anténnych systémov a multiplexov.
- Meranie dostupnosti digitálnych signálov, na mieste kde plánujete umiestniť DVB-T anténu alebo satelitnú      parabolu.
- Návrh anténnych a satelitných systémov a sústav pre príjem, po meraní signálu u Vás.
- Zmeranie dostupnosti signálu:
  freeSAT, Skylink, Digi TV,  Voľná telka, Plustelka, NZ TV, Mindig TV.
- Montáž komponentov pre jej príjem, resp. doplnenie do Vásho anténného alebo satelitného rozvodu.
- Malovanie a oprava anténnych stožiarov.
- Likvidácia starých antén a stožiarov.
- Montáž oddialeného bleskozvodu na anténny stožiar.

Návrat na obsah