Elektro Kišš - Satelitná a anténna technika

Prejsť na obsah
            
O nás
          
          
Vítame Vás na našich stránkach!

Firma Elektro Kišš vznikla v roku 1991.
Založenie firmy nadväzuje na dlhoročné skúsenosti majiteľa v elektrotechnickom priemysle.
           
Cieľom našej firmy je ponúkať zákazníkom komplexné riešenia, ktoré sú založené na medzinárodných štandardoch a normách.             
            
Pri realizácií každého projektu dbáme na dôslednosť a kvalitu vykonanej práce. Našou základnou prioritou je ponúknuť len osvedčené kvalitné a schopné produkty  od výrobcov dlhodobo pôsobiacich na našom trhu, pričom pri ich  zavádzaní uplatňujeme pracovné postupy na najvyššej úrovni. Sme schopní  prispôsobiť sa Vašim nadštandardným a nezvyčajným požiadavkám a dodržiavanie  vopred dohodnutých termínov  je pre nás samozrejmosťou.  Naša práca je založená na dynamickom  rozvoji, naši spolupracovníci sa pravidelne zúčastňujú rozličných  školení.             

            
Firma sa nachádza v Andovciach, asi 2 km od Nových  Zámkov, služby však ponúkame v rámci celého Slovenska komplexne  a v neobmedzenom rozsahu.             
          
          
                                                                                                                                                         Elektro Kišš      
                                                                                                                Služby
            
            
Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektroinštalácií:

ELEKTROINŠTALÁCIE
              
Pri realizáciach nových stavieb alebo rekonštrukciách  rodinných domov, bytov, administratívnych budov, priemyselných objektov a  pod., Vám dodáme kompletnú elektroinštaláciu.  


ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
              
Moderný typ vykurovania Vám zrealizujeme v rodinných domoch aj v bytoch.   
           


MONTÁŽ ZÁHRADNÉHO OSVETLENIA
              
Osvetlenie okolia rodinného domu Vám zabezpečíme  najmodernejšími technológiami (solárne lampy, LED svietidlá, halogénové  žiarovky do vonkajšieho prostredia).           


ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
              
Zhotovenie prípojky do 1000 V.               BLESKOZVODY
              
Pre účinnú ochranu pred bleskom Vám ponúkame montáž bleskozvodných sústav na mieru.        


OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA
ROZPOČTY a ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
              
Na základe Vášho záujmu vypracujeme cenovú ponuku  elektroinštalácie, bleskozvodov a rozvodných skríň. Zároveň Vám  zabezpečíme dodávku kompletného elektroinštalačného materiálu vrátane  rozvodných skríň.


PROJEKTY a ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE)
              
Zabezpečenie projektovej dokumentácie a revíznej správy (v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z. z.).

     ODSTRÁNENIE ZÁVAD PO ODBORNÝCH PREHLIADKACH A SKÚŠKACH
              
Odstránenie vyskytnutých závad v domácnostiach, v štátnych zariadeniach, priemyselných objektoch a pod.
              Kontakt:
   
Adresa
              
Elektro Kišš
Andovce 458
941 23
okr.: Nové Zámky
              

               
Telefón a e-mail

 
Attila Kišš
+421 907 581 228
attilakiss20@gmail.com

Ing. Ladislav Kišš
+421 907 577 043
ladislavkiss10@gmail.com

Anton Kišš
+421 905 652 363
antonkiss10@gmail.com

Návrat na obsah